Modulhus

Modulhus – den tillfälliga lösningen

Vad som karaktäriserar ett modulhus är att dessa moduler byggs ihop på förhand för att sedan sättas ihop med varandra när de väl är på plats. Modulhus är den tillfälliga lösningen för den som behöver lokaler under en kortare period. Dessa moduler kan man idag enkelt både hyra och köpa av olika företag som tillhandahåller modulhus. Continue Reading ”Modulhus – den tillfälliga lösningen”