Advokat i Göteborg med stort fokus på att tillvarata klienters intressen
advokat

Advokat i Göteborg med stort fokus på att tillvarata klienters intressen

För den som hamnar i juridiska svårigheter är det viktigt att få rätt hjälp, genom att anlita en advokat säkerställer man att hjälpen man får är från en kunnig person med rätt utbildning och erfarenhet. Advokattiteln är en titel som är skyddad i lag och det är bara som medlem i Sveriges Advokatsamfund man får kallas advokat. Det betyder också att advokater ska följa så kallad god advokatsed och titeln innebär en kvalitetsstämpel. Advokater har lagstadgad tystnadsplikt och klientens bästa sätts alltid i första rummet.

Få hjälp med förhandling eller i en rättsprocess 

Många som står inför en rättsprocess kan uppleva att det är väldigt mycket man inte vet om man aldrig tidigare varit i den situationen. Då är de viktigt att anlita en advokat som kan hjälpa en att förstå hur saker och ting kommer att gå till samt ge ett bra stöd under hela processen. Gäller det till exempel ett familjerättsligt ärende så är det bra att tillsammans med advokat sätta upp ett mål. Målet kan sedan uppnås genom förhandlingar med motparten eller så kan det behövas en strategi för hur processen ska drivas i domstol.

En bra advokat är viktig vid brottmål

Handlar det istället om ett brottmål så är det viktigt att ha med sig en advokat under polisförhör som delvis kan göra att man känner sig tryggare och lugnare men även för att säkerställa att någon hela tiden bevakar ens intressen. Det kan också vara avgörande för domen att man har ett väl förberett försvar, bland annat genom att söka ny bevisning samt hitta eventuella brister i förundersökningen. Vid behov kan en advokat vidta egna utredningsåtgärder som kan fungera som kompletterande uppgifter till utredningen. 

Duktiga advokater i Göteborg

Advokatfirman Ottosson & Pakas är en bra firma att vända sig till för den som är i behov av advokat i Göteborg. De tar sig an ärenden med stort personligt engagemang samt professionalism och de gör allt för att utfallet ska bli som klienten önskat. Advokatfirman Ottosson & Pakas har kunskap och erfarenhet av ärenden inom brottmål, familjerätt, bodelning, migrations- och asylrätt, medling och konsumenträtt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *