När du behöver energideklarera
energi

När du behöver energideklarera

Du som är fastighetsägare har säkert sedan länge varit medveten om att fastigheter behöver en energideklaration. Komersiella byggnader, såsom butiker, sporthallar, skolor och hotell ska energideklareras vart tionde år.

Nybyggda hus måste hålla minst klass C. En besiktning med åtföljande deklaration måste, också enligt lag, utföras av en person som är certifierad energiexpert.

Förutom det faktum att det är ett lagkrav är det naturligtvis bra för dig som fastighetsägare att få detta utfört. Möjligheten att utföra förbättringar som gör att huset blir tätare och mer energisnålt med bibehållen innemiljö gör att du kan slippa lägga onödigt mycket pengar på uppvärmning.

Vad ingår i en energideklaration?

I en deklaration ska ett antal delmoment ingå. Där informeras om fastighetens uppvärmda area, Användningen av energi för uppvärmning, komfortkyla, tappvatten och fastighetsel specificeras. Intressant är också att åtgärdsförslag ges hur användning av energi kan minskas och inom vilka områden. Om radonmätning utförts ska även denna uppgift finnas med. En energideklaration informerar också om värmesystemet och ventilationssystemet i byggnaden. Allt detta kan anses vara av stort intresse för dig som fastighetsägare, då det ger dig möjlighet att genomföra förbättringar. Sedan är det inte bara användbart för dig, utan även av vikt vid en eventuell försäljning av fastigheten. Spekulanter och sedan nye ägaren har också nytta av att veta dessa siffror, och att därmed kunna kalkylera kommande kostnader.

 

Att välja rätt energikonsult

Det är av stor vikt att du anlitar en konsult som är erfaren och kunnig och som kan hjälpa till med fastighetens energideklaration. Det rekommenderas att du skapar kontakt med ett företag som har bred kompetens inom området, som ni kan samarbeta med och som i förlängningen känner till er fastighet. Sträcker sig sedan kompetensen längre än till enbart deklarationen och täcker närliggande områden såsom fuktsäkerhet och täthetsprovning med mera, så kan ni känna er trygga med att få rätt hjälp.