energi

När du behöver energideklarera

Du som är fastighetsägare har säkert sedan länge varit medveten om att fastigheter behöver en energideklaration. Komersiella byggnader, såsom butiker, sporthallar, skolor och hotell ska energideklareras vart tionde år. Nybyggda hus måste hålla minst klass C. En besiktning med åtföljande deklaration måste, också enligt lag, utföras av en person som är certifierad energiexpert. Förutom detContinue Reading ”När du behöver energideklarera”