Håll dina träd friska med regelbundna besiktningar

31 oktober 2022 Helen Johansson

editorial

Ta hand om dina träd

Att ta hand om träden på din fastighet är viktigt både för trädens hälsa och för estetiken i ditt landskap. Ett träd som inte är friskt löper större risk att drabbas av sjukdomar, skadedjur och extrema väderförhållanden. Dessutom kan ett sjukt eller döende träd vara oskönt och potentiellt farligt om det skulle falla omkull. Därför är rutinmässiga trädbesiktningar så viktiga.

image

Åtgärda eventuella problem

Under en trädbesiktning kommer en certifierad arborist att bedöma trädens allmänna hälsa och leta efter eventuella problem. Om de hittar ett problem kommer de att ge dig rekommendationer om hur du ska åtgärda det. Regelbundna inspektioner kan hjälpa dig att fånga upp problem tidigt, innan de har en chans att göra alltför stor skada. De kan också hjälpa dig att förebygga framtida problem genom att identifiera potentiella faror och åtgärda dem innan de blir ett problem.

När ska du boka en besiktning?
Hur ofta du bör låta besiktiga dina träd beror på en rad olika faktorer, bland annat trädtypen, trädets ålder, klimatet i ditt område och om det har några tidigare skador eller sjukdomshistoria. I allmänhet rekommenderas att du låter besiktiga dina träd minst vartannat år. Om du bor i ett område med svåra väderförhållanden eller om dina träd är äldre eller har drabbats av tidigare skador kan du dock vilja boka in inspektioner oftare.

Vad man kan förvänta sig under en besiktning
Under en besiktning kommer arboristen att noggrant undersöka ditt träd från topp till tå. De kommer att titta på stammen och grenarna för att se om det finns tecken på skador eller förfall. De kommer också att kontrollera bladen för tecken på skadedjur eller sjukdomar. Dessutom undersöker de rötterna för att se till att de är friska och inte äventyras av t.ex. jorderosion eller byggnadsverksamhet i området. När inspektionen är klar kommer arboristen att ge dig en rapport med detaljerade uppgifter om sina resultat och eventuella rekommendationer för behandling eller borttagning.

Rutinmässiga trädbesiktningar är viktiga för att upprätthålla trädens hälsa och förebygga framtida problem. Inspektioner bör planeras minst vartannat eller vartannat år, men oftare vid behov. Vid en inspektion undersöker arboristen stammen, grenarna, bladen och rötterna för att se om det finns tecken på skador eller sjukdomar. De kommer sedan att ge dig en rapport där de beskriver sina resultat och eventuella rekommendationer för behandling eller borttagning. Vi kan rekommendera att kika in hos https://www.aliasarborist.se/traedbesiktning/traedbesiktning-skane för mer information och kontakt. Tack för att du läste!

Fler nyheter