Körplåt jämnar ut vägen

21 juni 2021 Lily Hansen

När man ska ge sig ut i terrängen med en entreprenadmaskin finns det en del saker man bör tänka på. Dels vill man inte förstöra gräsmattor och känslig omgivning, och dels måste fordonet stå stadigt när man ska göra ett jobb. I båda fallen är det till stor hjälp att använda körplåtar.

Du lägger helt enkelt ut körplåtarna jämte varandra för att få en slät och stabil yta under din maskin. Det är stora metallplattor som du kan hyra från ett stålföretag. Lägg ut så många i bredd som du behöver. När du har jobbat färdigt lämnar du bara tillbaka körplåtarna.

 

Hyr dina körplåtar

I de allra flesta fall är det enklast att hyra körplåtar, men om du har en regelbunden verksamhet med entreprenadmaskiner kan du köpa plåtarna. Stålföretaget kan ge dig prisuppgifter när du kontaktar dem. De är experter på stål och plåt i alla dess former, och du kan alltid rådfråga dem. Länktips: http://www.steelproab.se/

Man kan också lägga ut körplåtar där det är extra ojämn väg. Galler som kallas rist är ett väghinder för att kor inte ska gå över det, men det är skumpigt att köra där. Med körplåtar riskerar man inte att det sker olyckor och man får en jämn väg för sitt fordon.

 

 

Specialjobb med körplåtar som underlag

De jobb där körplåtar är extra värdefulla är till exempel om man ska göra ett jobb på en husfasad och har en maskin som står där. När det är sankmark eller gyttjigt finns det risk att maskinen tippar eller sjunker ner i jorden. Det är en säkerhetsåtgärd att lägga ut körplåtar under maskinen så länge man är kvar på samma ställe och jobbar.

Trycket från ett tungt entreprenadfordon gör att man ofrånkomligen sätter spår i marken. Körplåtar utjämnar detta tryck och man är då mer aktsam om underlaget.

Fler nyheter