Krävs det tillstånd för att installera bergvärme?

13 mars 2022 Lily Hansen

editorial

En bergvärmepump tar tillvara på den solenergi som finns lagrad långt nere i marken och för att få upp energin måste man först borra en energibrunn. Detta går i stort sett till på samma vis som när man borrar efter vatten. Den enda skillnaden är att man först behöver ansöka om tillstånd från kommunens miljökontor. Det beror på att grundvattnet i vissa fall kan ta skada vid borrningen.

Privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag kan spara stora pengar genom att installera bergvärme. Vanligt är att man får ner energikostnaden mellan sextio till åttio procent då man installerar bergvärme. Hur mycket man sänker sina energikostnader beror på vilken typ av uppvärmningssystem man ersätter. Olja och direktverkande el är idag det som kostar mest men det går att sänka energikostnaderna även då man går från fjärrvärme till bergvärme.

 

Installera bergvärme

 

Ta in offerter från olika företag 

Funderar man på att installera bergvärme ska man kontakta några olika företag som är specialiserade på bergvärmepumpar och be om en offert. Då gör de en kostnadsfri undersökning av fastigheten och marken runt omkring för att ta reda på vilken typ av bergvärmepump som klarar jobbet. Som privatperson kan man använda sig av rotavdraget när man installerar bergvärme och på så vis få ner kostnaden en del. 

Många gånger kan de även föreslå andra energisparande åtgärder som exempelvis att tilläggsisolera vinden eller sätta in nya fönster. Det är nämligen viktigt att man även energisparar på andra sätt om det är möjligt. Detta eftersom konsumtionen av energi har betydelse för hur stor bergvärmepump man behöver. En större pump är givetvis dyrare än en mindre, både i inköp och drift. Ett mindre energibehov gör också att man snabbare tjänar in pengarna för installationen. Men tänk på att bergvärme också höjer värdet på fastigheten kraftigt och gör den mer attraktiv vid en eventuell försäljning. 

Fler nyheter