Svenska skolan – välplanerad och bra
Skola

Svenska skolan – välplanerad och bra

Den svenska skolan ingår i det svenska skolsystemet, som anses vara välplanerat och hålla bra kvalitet. Alla barn får gå i skolan, eftersom utbildningen är kostnadsfri. Oavsett var man bor i Sverige så finns det skolor som tar emot barnen bosatta i området. Till exempel hittar du skola Flen, olika skolor i Stockholm, Borås, Öresund o.s.v. Skolan indelas i olika stadier. Vi har grundskolan bestående av 10 årskurser, från första klass upp till nionde klass. Barnen börjar skolan när de fyller 6 år. Från första klass till den tredje kallas det för lågstadiet. Mellan årskurs fyra till sex har vi mellanstadiet och mellan årskurs sju till nio har vi högstadiet. Det är obligatoriskt att gå ut nian. Man skiljer på två olika skolformer, nämligen   kommunala och privata skolor.

 

Lite historia om den svenska skolan

Det svenska skolsystemet har varit med om en hel del förändringar genom åren.

Den svenska skolan började utformas på 1800-talet och kallades folkskola. Utbildningen var endast 4 år. Sedan utvecklades folkskolan till en sjuårig utbildning som även blev obligatorisk för svenska barn. På 50-talet utökades den sjuåriga utbildningen till en åttaårig sådan. Idag har Sverige en strikt läroplan som både kommunala och privata skolor måste följa, då den omfattar olika ämnen som matematik, svenska, engelska och idrott. De flesta ämnen upp till klass 9 går inte att välja bort. Det är först när man kommer till gymnasiet man kan profilera och välja bort vissa av skolämnena.

 

Skola och betyg

Att lära sig olika saker är väldigt roligt men det som många tycker kan kännas lite svårt är det där med betygen. Lärdom och skola går hand i hand med just betygsättning.

Det är ett sätt att värdera kunskaperna och visa hur väl man har läst på. Även om betygsättning kan kännas lite knöligt så är det en bra metod för att mäta färdigheter.