Undvik flytt med ett entresolplan
entresolplan

Undvik flytt med ett entresolplan

Istället för att flytta till större lokaler, som är både kostsamt och krångligt, är ett entresolplan ett bra alternativ. Det är en smart lösning då man utnyttjar de lokaler man redan har genom att skapa nya ytor, man bygger nya våningsplan på höjden. Ett entresolplan är en prisvärd investering och oftast ett mer lönsamt alternativ än att flytta till större lokaler. Oavsett om du behöver mer utrymme till lager, magasinering, kontor eller en butik så finns det en lösning som passar dig.

Entresolplan skapar många nya möjligheter för dig då du kan utnyttja takhöjden i lokalen. Du behöver inte bygga ut, allt anpassas efter just dina behov och önskemål. Det spelar ingen roll vilken verksamhet du bedriver, denna lösning passar för alla. 

Entresolplan anpassas efter vad du har för lagringsbehov och belastningsbehov. Det är bara fantasin som sätter gränserna för vad man kan skapa med ett entresolplan. Det går att bygga i flera plan och ofta finns olika färger att välja på. Då möjligheterna är stora så är det både bra för ekonomin och ens kreativitet med denna lösning då en liten lokal plötsligt känns som väldigt stor. 

 

 

Lite att tänka på med entresolplan

Om du planerar för ett entresolplan så finns det en hel del saker att tänka på. Några exempel är: typ av trappa och placering, anslutningar mot vägg och befintliga golv, placering av pelare och kapacitet på golv. Utöver själva entresolen så kan du ofta få hjälp med andra vanligt förekommande delar som kan vara till exempel belysning, hiss eller annan lyftanordning eller brandskydd.

Det behövs inget bygglov då entresol klassas som fribärande lagerinredning genom att den inte påverkar befintlig byggnad eller konstruktion. Vad gäller ur brandskyddssynpunkt? Där kan det behövas göras en bygganmälan, så kontakta ditt försäkringsbolag och hör efter vad som gäller för just din lokal.